Tekstboks:
NæsteNæsteNæsteNæsteNæsteTekstboks: Tekstboks: Næste

Opdateret 15.12 2020

GENERALFORSAMLING

 

GENERALFORSAMLINGEN SKAL AFHOLDES SENEST I 2. KVARTAL

Generalforsamling 2020 d. 1.9 2020

Grundet covid-19 måtte vi udsætte generalforsamlingen i 2020

Dagsorden:

 

Formanden bød velkommen.

 

1) Valg af dirigent:

 

Mogens Rasmussen

 

2) Bestyrelsen beretning:

 

Formanden Lars H. Knudsen aflagde formandsberetning, som blev enstemmigt godkendt.

 

3) Kassererens beretning:

 

Mogens Rasmussen fremlagde det revideret regnskab og næste års budget, som blev godkendt af generalforsamlingen. Se også ÅRSREGNSKAB

 

4) Fremtidige planer:

 

Nedrivning af det gamle vandværk på Ravnsbyvej. Der ses på muligheden for at nedbringe kalkindholdet i vandet.

 

5) Valg af bestyrelse:

 

Morten Grænge Hansen (genvalg)

Flemming Rasmussen (genvalg)

 

Valg af suppleant:

 

Niels Hermansen (genvalg)

 

Valg af revisor:

 

Finn Chemnitz

 

Revisorsuppleant

 

Ingrid Andersen

 

6) Eventuelt

 

Intet

 

Eventuelle spørgsmål til formanden

 

Forside

Bestyrelse

 Vedtægter 

Takster 

Vandanalyser

Sidste Nyt 

Års-

regnskab

General-

forsamling

Fakta om

drikkevand

Spar på

vandet

Spare-

tips

Sidste

nyt