Tekstboks: Tekstboks:
NæsteNæsteNæsteNæsteNæsteTekstboks: Tekstboks:
NæsteSIDSTE NYT

Generalforsamling

d. 27.6 2017

i Signe Stub Sognegård

 

1) Bestyrelsens beretning: vedtaget

 

2) Regnskab:  gennemgået og vedtaget

 

3) Fremtidige planer: Alle måler skal udskiftes, ifølge loven, som siger at 10 % af målerne skal kontrolleres efter 6 år og efter 12 år skal  alle udskiftes. Dette er ikke gjort siden målerne er opsat,  og vi har derfor fået en løftet pegefinger. Vi har derfor   ved-taget at udskifte samtlige målere. Det koster kr. 1250 pr. enhed og inklusiv moms. Generalforsamlingen vedtog at vandværket udsender en opkrævning til hver enkelt forbruger på disse beløb.

 

4) Valg af bestyrelse: Alle blev genvalgt (se bestyrelsen)

 

5) Eventuelt: En sammenlægning af de 3 vandværker Birket, Lindet og Kragenæs blev drøftet og Birket Vandværk er klar.

 

 

Borresminde Vandværk

 

December 2017:

 

Borresminde Vandværk kører godt og stabilt og udpumper ca. 100 m3 vand til forbrugerne i døgnet. Vi har været forskånet for de store reparationer på vores ledningsnet indtil i 2017.

Tekstboks:

Vores formand er død

 

Birket Vandværks formand igennem mange år Henning J. Rasmussen er død efter længere-varende sygdom, 69 år gammel. (2018)

Fra bestyrelsens side vil vi gerne udtrykke vores medfølelse og tanker til Hennings nærmeste familie.  Bestyrelsen har holdt møde og har konstitueret sig. Se den nye bestyrelse: Klik her.

 

Ordinær Generalforsamling

24.4 kl. 19.00

i Signe Stub Sognegård

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

 

2019

Tekstboks:

Opdateret 30.4 2021

Forside

Bestyrelse

 Vedtægter 

Takster 

Vandanalyser

Sidste Nyt 

Års-

regnskab

General-

forsamling

Fakta om

drikkevand

Spar på

vandet

Spare-

tips

Sidste

nyt